Generalforsamling 2024

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ØBG Silkeborg Håndbold 


Tirsdag den 18. juni 2024 kl. 19.00

Sportscenter Buskelund, Mødelokalerne på 1. sal

  

Dagsorden

1)    Valg af dirigent og stemmetæller

2)    Beretning fra bestyrelsen


3)    Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingent 

 • Der foreslås kontingentstigning på kr. 50,- i grundkontingent. Tøj vil stadig være inkluderet i det samlede kontingent, der vil ikke være stigning i tøjdelen. 

4)    Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år:


5)    Indkomne forslag.


6)    Valg

 • a) Formand - Formanden er på valg (Thomas Nedergaard genopstiller ikke)
 • b) 4 bestyrelsesmedlemmer - 2 for to år ad gangen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg.
  • Lars Amdi Kjeldsen (Genopstiller for 1 år)
  • Tina Ørskov Pedersen (Genopstiller ikke)
  • Fie Betina Bay Andersen (Genopstiller ikke)
  • Jesper Kvist Mølgaard (Genopstiller for 1 år)
  • Jeanette Skree Kaltoft (Genopstiller ikke)
  • Mai-Britt Skadborg (ønsker at opstille)
  • Stine Meisel (ønsker at opstille)
  • Peter Kaltoft (ønsker at opstille)
  • Morten R. Nielsen (ønsker at opstille)
 • c) Suppleanter
 • d) Repræsentanter til ØBG Hovedforenings repræsentantskabsmøde
 • e) 2 revisorer
 • f) revisor suppleant


7)    Eventuelt

Forslag til dagsordenen skal være Bestyrelsen i hænde senest den 10. juni 2024. Sendes til obghaandboldbestyrelsen@gmail.com.