Generalforsamling

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i ØBG håndbold 10/6/2020

Generalforsamling ØBG Håndbold

 

D. 7. Marts 2022 kl.19.00 i café Levehuse

 

Dagsorden

1)    Valg af dirigent og stemmetæller

2)    Beretning fra bestyrelsen

3)    Fremlæggelse af regnskab og budget, herunder vedtagelse af kontingent.

4)    Bestyrelsens forslag til afdelingens virke for det kommende år:

     *  Rekruttering af bestyrelse for sæson 2022/23 - klubben vil være uden bestyrelse, hvis ingen stiller op og det betyder lukning af           klubben

5)    Indkomne forslag :

 

6)    Valg af revisor (2 stk.)

               

7)    Valg til bestyrelsen

  • Henrik Pedersen (er på genvalg indtil næste generalforsamling)

 Ikke på valg:

  • Thomas Juul 
  • Lars Pedersen

  • Suppleant
  • Repræsentanter til ØBG Hovedforenings repræsentantskabsmøde

8)    Evt.

Referat 2017/18

Indsæt teskst