Afvikling af kampe

Afvikling af kampene

Bøder, gebyrer og protester

Kan ses på internet: www.jhfkreds6.dk (under Love og regler) Vi opfordrer trænerne til at kigge på de forskellige gebyrer / bøder m.m

Skader under kamp eller ved træning:

Dansk Håndbold Forbund har et Falck-Abonnement med abn.nr 17 84 37 98. Abonnementet dækker ledere og spillere ved stævner, træning og andre arrangementer, feks. møder, som arrangeres af forbund eller kredse.

Abonnementet dækker ikke ved træningskampe og ved private arrangerede stævner.

Har du brug for patientbefordring så ring på telefon 70 10 20 30 Og opgiv abn.nr. 17 84 37 98

DHF´s kontakt til Falck er Bente Larsen træffes på tlf. 43 26 24 08.

RING KUN 112 I LIVSTRUENDE SITUATIONER

Forsikring

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) har med virkning fra 1. januar 2005 indgået en aftale med forsikringsselskabet Tryg om fælles kollektive forsikringer for de to idrætsorganisationer. Det betyder, at Tryg har overtaget administrationen af Idrættens kollektive forsikringer.

Ring til Tryg på tlf. 70 11 20 20, hvis der sker en skade

Har du spørgsmål?

Hent brochuren Idrættens Forsikringer, der præsenterer idrættens kollektive forsikringsaftale med Tryg og dens muligheder. Hvis du vil vide mere, så ring til Tryg på 70 11 20 20 eller besøg http://www.idraettensforsikrin... Her kan du finde uddybende information om aftalen og de involverede forsikringer